Ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z promocją projektu badawczo rozwojowego z dziedziny CyberBezpieczeństwa

„Prace promocyjne dla projektu badawczo-rozwojowego o nazwie Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”

Sygnatura: R2016.06

Inwestor:

Adips Sp. z o.o.

Piaskowa 14

65-209 Zielona Góra

Zakres prac:

  1. Zaprojektowanie i wytworzenie strony internetowej promującej wyniki projektu.
  2. Przeprowadzenie kampanii promującej wyniki projektu poprzez usługę Google AdWords na łączną wartość kliknięć równą 22000zł.
  3. Przygotowanie szaty graficznej i edycja białej księgi (ang. white paper).

Warunki podstawowe:

  1. Złożenie oferty powinno nastąpić do 24.06.2016 r. do godziny 10:00
  2. Okres związania ofertą: 7 dni

Zgłoszenie udziału

Oferty prosimy nadsyłać na adres e-mail a.sawczuk@adips.com lub faksem na numer 68 422 6897.

Uwagi:

  1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP).
  2. Inwestor ma prawo odstąpić od przetargu w trakcie jego trwania, jeżeli po jego ogłoszeniu dojdzie do zmiany sytuacji powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania stanie się niecelowe lub nie będzie leżało w interesie Inwestora.

ue_footer