Ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z realizacją projektu badawczo rozwojowego z dziedziny CyberBezpieczeństwa

„Prace promocyjne dla projektu badawczo-rozwojowego o nazwie Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”

Sygnatura: R2016.06

 

Inwestor:

Adips Sp. z o.o.

Piaskowa 14

65-209 Zielona Góra

 

Zakres usług:

Dostarczenie środowiska o poniższej konfiguracji: Dwie redundantne maszyny wirtualne dla serwisu code (PHP), Dwie redundantne maszyny wirtualne dla serwisu panel/admin (PHP)

Serwis code jak i panel/admin będą znajdowały się za osobnymi load balancerami

Zostanie wykorzystana opcja chmury służąca do autoskalowania serwisu.

W wypadku zwiększonego obciążenia usługi code lub panel/admin, zostanie odpalona dodatkowa maszyna wirtualna z daną usługą.

Usługi bazodanowe zostaną dostarczone przez dedykowane mechanizmy wybranej chmury, wraz z opcją wysokiej dostępności również zapewnioną przez chmurę.

Serwisy code i panel/admin będą dostępne pod różnymi adresami ip.

Ewentualna komunikacja typu REST Api pomiędzy tymi serwisami odbywać się będzie poprzez adres ip load-balancera podpiętego do danego serwisu. Pozwoli to na wliczenie obciążenia generowanego przez requesty api do mechanizmu autoskalowania dostarczanego przez chmurę.

Treść statyczna będzie hostowana przez dedykowane mechanizmy typu CDN chmury, co zmniejszy obciążenie maszyn wirtualnych serwujących dynamiczny content, czas dostępu jak i koszty.

 

Cena powinna obejmować miesięczny koszt utrzymania środowiska przy założeniu:

100% obciążenia maszyn wirtualnych

4 dysków SSD po 25GB na dane

30GB transferu z chmury

15GB transferu do chmury

50GB transferu w ramach chmury

 

Warunki podstawowe:

Złożenie oferty powinno nastąpić do 20.06.2017 r. do godziny 10:00
Okres związania ofertą: 30 dni

 

Zgłoszenie udziału

Oferty prosimy nadsyłać na adres e-mail a.sawczuk@adips.com lub faksem na numer 68 422 68 97.

 

Uwagi:

Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP).
Inwestor ma prawo odstąpić od przetargu w trakcie jego trwania, jeżeli po jego ogłoszeniu dojdzie do zmiany sytuacji powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania stanie się niecelowe lub nie będzie leżało w interesie Inwestora.

ue_footer