13.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z promocją projektu badawczo rozwojowego z dziedziny CyberBezpieczeństwa

“Prace promocyjne dla projektu badawczo-rozwojowego o nazwie: “Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”
 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

  

Sygnatura: R2018.04

Inwestor:
Adips Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 11
65-036 Zielona Góra
Zakres prac:
Przygotowanie szaty graficznej i edycja białej księgi (ang. white paper)

Warunki podstawowe:
1. Złożenie oferty powinno nastąpić do 27.03.2018 r. do godziny 20:00
2. Okres związania ofertą: 30 dni

Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w przetargu prosimy nadsyłać z podaniem Sygnatury na adres e-mail sales@adips.com
Uwagi:
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP).
2. Inwestor ma prawo odstąpić od przetargu w trakcie jego trwania, jeżeli po jego ogłoszeniu dojdzie do zmiany sytuacji powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania stanie się niecelowe lub nie będzie leżało w interesie Inwestora.


13.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z promocją projektu badawczo rozwojowego z dziedziny CyberBezpieczeństwa

“Prace promocyjne dla projektu badawczo-rozwojowego o nazwie: “Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”
 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

  

Sygnatura: R2018.03

Inwestor:
Adips Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 11
65-036 Zielona Góra
Zakres prac:
Przeprowadzenie kampanii reklamującej wyniki projektu poprzez usługę Google AdWords na łączną wartość kliknięć równą 22 000 zł.

Warunki podstawowe:
1. Złożenie oferty powinno nastąpić do 27.03.2018 r. do godziny 20:00
2. Okres związania ofertą: 30 dni

Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w przetargu prosimy nadsyłać z podaniem Sygnatury na adres e-mail sales@adips.com
Uwagi:
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP).
2. Inwestor ma prawo odstąpić od przetargu w trakcie jego trwania, jeżeli po jego ogłoszeniu dojdzie do zmiany sytuacji powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania stanie się niecelowe lub nie będzie leżało w interesie Inwestora.


13.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z promocją projektu badawczo rozwojowego z dziedziny CyberBezpieczeństwa

“Prace promocyjne dla projektu badawczo-rozwojowego o nazwie: “Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”
 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

  

Sygnatura: R2018.02

Inwestor:
Adips Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 11
65-036 Zielona Góra
Zakres prac:
Zaprojektowanie i wytworzenie strony internetowej promującej wyniki projektu.

Warunki podstawowe:
1. Złożenie oferty powinno nastąpić do 27.03.2018 r. do godziny 20:00
2. Okres związania ofertą: 30 dni

Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w przetargu prosimy nadsyłać z podaniem Sygnatury na adres e-mail sales@adips.com
Uwagi:
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP).
2. Inwestor ma prawo odstąpić od przetargu w trakcie jego trwania, jeżeli po jego ogłoszeniu dojdzie do zmiany sytuacji powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania stanie się niecelowe lub nie będzie leżało w interesie Inwestora.


19.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z promocją projektu badawczo rozwojowego z dziedziny CyberBezpieczeństwa

“Prace promocyjne dla projektu badawczo-rozwojowego o nazwie: “Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”
 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

  

Sygnatura: R2018.01

Inwestor:
Adips Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 11
65-036 Zielona Góra
Zakres prac:
1. Zaprojektowanie i wytworzenie strony internetowej promującej wyniki projektu.
2. Przeprowadzenie kampanii reklamującej wyniki projektu poprzez usługę Google AdWords na łączną wartość kliknięć równą 22 000 zł.
3. Przygotowanie szaty graficznej i edycja białej księgi (ang. white paper) czyli
Warunki podstawowe:
4. Złożenie oferty powinno nastąpić do 09.02.2018 r. do godziny 10:00
5. Okres związania ofertą: 30 dni

Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w przetargu prosimy nadsyłać z podaniem Sygnatury na adres e-mail sales@adips.com
Uwagi:
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP).
2. Inwestor ma prawo odstąpić od przetargu w trakcie jego trwania, jeżeli po jego ogłoszeniu dojdzie do zmiany sytuacji powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania stanie się niecelowe lub nie będzie leżało w interesie Inwestora.


20.01.2017

Rozpoczęcie projektu badawczo-rozwojowego

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma stałą się beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

 

Numer projektu RPLB.01.01.00-08-0051/16

 

Już pierwszego lutego 2017 roku rusza projekt o nazwie: “Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”

Realizacja zaplanowana jest na 15 miesięcy.

Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z wykorzystaniem kluczy jednorazowych w asymetrycznym algorytmie kryptograficznym RSA. Rozwiązanie zostanie oparte na wynalazku obejmującym autonomiczny generator kluczy jednorazowych.

Innowacją technologiczną proponowanego rozwiązania jest użycie bezwarunkowo bezpiecznego systemu kryptograficznego, opartego na regule kluczy jednorazowych (OTP – ang. One Time Pad), dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów uwierzytelniania typu 2FA (two factor authentication).
Proponowane rozwiązanie systemu uwierzytelniania typu 2FA z kluczami jednorazowymi wychodzi naprzeciw wymaganiom Unii Europejskiej w zakresie stosowania zmieniających się każdorazowo, unikalnych, jedno-jednoznacznych identyfikatorów, dla użytkowników systemów zawierających dane wrażliwe, ale również w zakresie innych e-usług, takich jak np. e-banking.

Planowane badania przemysłowe obejmują:

1. Opracowanie modelu deszyfratora informacji zaszyfrowanej kluczami jednorazowymi w RSA (Z1)
2. Opracowanie sposobu dopasowania systemu Rublon do wynalazku dot. szyfrowania (Z2)
3. Opracowanie prototypu dopasowanego systemu Rublon w środowisku laboratoryjnym (Z3)
4. Zbadanie możliwości integracji z wybranymi frameworkami i aplikacjami (Z4)
5. Modelowanie połączenia biometryki i uwierzytelniania (Z5)
6. Badanie przydatności biometrycznych metod uwierzytelniania w systemie (Z6)

Planowane eksperymentalne prace rozwojowe obejmują:
7. Przygotowanie demonstratora (Z7)
8. Testy i walidacja demonstratora (Z8)

Całkowita wartość projektu 696 451,47 zł.
Wartość dofinansowania 495 784,16 zł.

 


19.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z promocją projektu badawczo rozwojowego z dziedziny CyberBezpieczeństwa

“Prace promocyjne dla projektu badawczo-rozwojowego o nazwie Rublon Two-Factor Authentication for Business”

  

Sygnatura: R2016..06

Inwestor:
Adips Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 14
65-209 Zielona Góra
Zakres prac:
1. Zaprojektowanie i wytworzenie strony internetowej promującej wyniki projektu.
2. Przeprowadzenie kampanii reklamującej wyniki projektu poprzez usługę Google AdWords na łączną wartość kliknięć równą 22 000 zł.
3. Przygotowanie szaty graficznej i edycja białej księgi (ang. white paper)
Warunki podstawowe:
4. Złożenie oferty powinno nastąpić do 24.06.2016 r. do godziny 10:00
5. Okres związania ofertą: 30 dni

Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w przetargu prosimy nadsyłać z podaniem Sygnatury na adres e-mail sales@adips.com.
Uwagi:
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP).
2. Inwestor ma prawo odstąpić od przetargu w trakcie jego trwania, jeżeli po jego ogłoszeniu dojdzie do zmiany sytuacji powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania stanie się niecelowe lub nie będzie leżało w interesie Inwestora.