26.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z promocją projektu badawczo rozwojowego z dziedziny CyberBezpieczeństwa

“Prace promocyjne dla projektu badawczo-rozwojowego o nazwie: “Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”
 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

  

Sygnatura: R2018.04

Inwestor:
Adips Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 11
65-036 Zielona Góra
Zakres prac:
Przygotowanie szaty graficznej i edycja białej księgi (ang. white paper)

Warunki podstawowe:
1. Złożenie oferty powinno nastąpić do 27.03.2018 r. do godziny 20:00
2. Okres związania ofertą: 30 dni

Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w przetargu prosimy nadsyłać z podaniem Sygnatury na adres e-mail sales@adips.com
Uwagi:
1. Ninieisze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP).
2. Inwestor ma prawo odstąpić od przetargu w trakcie jego trwania, jeżeli po jego ogłoszeniu dojdzie do zmiany sytuacji powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania stanie się niecelowe lub nie będzie leżało w interesie Inwestora.


26.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z promocją projektu badawczo rozwojowego z dziedziny CyberBezpieczeństwa

“Prace promocyjne dla projektu badawczo-rozwojowego o nazwie: “Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”
 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

  

Sygnatura: R2018.03

Inwestor:
Adips Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 11
65-036 Zielona Góra
Zakres prac:
Przeprowadzenie kampanii reklamującej wyniki projektu poprzez usługę Google AdWords na łączną wartość kliknięć równą 22 000 zł.

Warunki podstawowe:
1. Złożenie oferty powinno nastąpić do 27.03.2018 r. do godziny 20:00
2. Okres związania ofertą: 30 dni

Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w przetargu prosimy nadsyłać z podaniem Sygnatury na adres e-mail sales@adips.com
Uwagi:
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP).
2. Inwestor ma prawo odstąpić od przetargu w trakcie jego trwania, jeżeli po jego ogłoszeniu dojdzie do zmiany sytuacji powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania stanie się niecelowe lub nie będzie leżało w interesie Inwestora.


26.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z promocją projektu badawczo rozwojowego z dziedziny CyberBezpieczeństwa

“Prace promocyjne dla projektu badawczo-rozwojowego o nazwie: “Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”
 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

  

Sygnatura: R2018.02

Inwestor:
Adips Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 11
65-036 Zielona Góra
Zakres prac:
Zaprojektowanie i wytworzenie strony internetowej promującej wyniki projektu.

Warunki podstawowe:
1. Złożenie oferty powinno nastąpić do 27.03.2018 r. do godziny 20:00
2. Okres związania ofertą: 30 dni

Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w przetargu prosimy nadsyłać z podaniem Sygnatury na adres e-mail sales@adips.com
Uwagi:
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP).
2. Inwestor ma prawo odstąpić od przetargu w trakcie jego trwania, jeżeli po jego ogłoszeniu dojdzie do zmiany sytuacji powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania stanie się niecelowe lub nie będzie leżało w interesie Inwestora.


19.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z promocją projektu badawczo rozwojowego z dziedziny CyberBezpieczeństwa

“Prace promocyjne dla projektu badawczo-rozwojowego o nazwie: “Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”
 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

  

Sygnatura: R2018.01

Inwestor:
Adips Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 11
65-036 Zielona Góra
Zakres prac:
1. Zaprojektowanie i wytworzenie strony internetowej promującej wyniki projektu.
2. Przeprowadzenie kampanii reklamującej wyniki projektu poprzez usługę Google AdWords na łączną wartość kliknięć równą 22 000 zł.
3. Przygotowanie szaty graficznej i edycja białej księgi (ang. white paper) czyli
Warunki podstawowe:
4. Złożenie oferty powinno nastąpić do 09.02.2018 r. do godziny 10:00
5. Okres związania ofertą: 30 dni

Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w przetargu prosimy nadsyłać z podaniem Sygnatury na adres e-mail sales@adips.com
Uwagi:
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP).
2. Inwestor ma prawo odstąpić od przetargu w trakcie jego trwania, jeżeli po jego ogłoszeniu dojdzie do zmiany sytuacji powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania stanie się niecelowe lub nie będzie leżało w interesie Inwestora.


01.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na dostarczenie usług chmury obliczeniowej dla projektu badawczo rozwojowego z dziedziny CyberBezpieczeństwa

“Chmura obliczeniowa dla projektu badawczo-rozwojowego o nazwie: “Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”
 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

  

Sygnatura: R2017.06

Inwestor:
Adips Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 11
65-036 Zielona Góra
Zakres prac:
Dostarczenie środowiska o poniższej konfiguracji:
– Dwie redundantne maszyny wirtualne dla serwisu code (PHP). Dwie redundantne maszyny wirtualne dla serwisu panel/admin (PHP).
Serwis code i panel/admin będą znajdowały się za osobnymi load balancerami.
Zostaną wykorzystane opcje chmury służące do autoskalowania serwisu.
W przypadku zwiększonego obciążenia usług code lub panel/admin zostanie uruchomiona dodatkowa maszyna wirtualna z daną usługą.
Usługi bazodanowe zostaną dostarczone przez dedykowane mechanizmy wybranej chmury obliczeniowej wraz z opcją wysokiej dostępności również zapewnionej przez chmurę.
Serwisy code i panel/admin będą dostępne pod różnymi adresami ip.
Ewentualna komunikacja REST Api pomiędzy serwisami odbywać się będzie poprzez adres ip load balancera podpiętego do danego serwisu. Pozwoli to na wliczenie obciążenia generowanego przez requesty api do mechanizmu autoskalowania dostarczanego przez chmurę.
Treść statyczna będzie hostowana przez dedykowane mechanizmy typu CDN chmury, co zmniejszy obciążenie maszyn wirtualnych serwujących dynamiczny content, czas dostępu jak i koszty.

Cena powinna obejmować miesięczny koszt utrzymania środowiska przy założeniu:
100% obciążenia maszyn wirtualnych
4 dyski SSD po 25GB na dane
300GB transferu z chmury
150GB transferu do chmury
50GB transferu w ramach chmury

Warunki podstawowe
Złożenie oferty powinno nastąpić do 20.06.2017 r. do godziny 10:00.
Okres obowiązywania oferty: 30 dni

Zgłoszenie udziału:
Oferty prosimy nadsyłać na adres e-mail a.sawczuk@adips.com lub faksem na numer 68 422 68 97

Uwagi:
Nieniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP)
Inwestor ma prawo odstąpić od przetargu w trakcie jego trwania, jeżeli po jego ogłoszeniu dojdzie do zmiany sytuacji powodujacej, że dalsze prowadzenie postepowania stanie się niecelowe lub nie będzie leżało w interesie inwestora.

 


20.01.2017

Rozpoczęcie projektu badawczo-rozwojowego

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma stałą się beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

 

Numer projektu RPLB.01.01.00-08-0051/16

 

Już pierwszego lutego 2017 roku rusza projekt o nazwie: “Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”

Realizacja zaplanowana jest na 15 miesięcy.

Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z wykorzystaniem kluczy jednorazowych w asymetrycznym algorytmie kryptograficznym RSA. Rozwiązanie zostanie oparte na wynalazku obejmującym autonomiczny generator kluczy jednorazowych.

Innowacją technologiczną proponowanego rozwiązania jest użycie bezwarunkowo bezpiecznego systemu kryptograficznego, opartego na regule kluczy jednorazowych (OTP – ang. One Time Pad), dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów uwierzytelniania typu 2FA (two factor authentication).
Proponowane rozwiązanie systemu uwierzytelniania typu 2FA z kluczami jednorazowymi wychodzi naprzeciw wymaganiom Unii Europejskiej w zakresie stosowania zmieniających się każdorazowo, unikalnych, jedno-jednoznacznych identyfikatorów, dla użytkowników systemów zawierających dane wrażliwe, ale również w zakresie innych e-usług, takich jak np. e-banking.

Planowane badania przemysłowe obejmują:

1. Opracowanie modelu deszyfratora informacji zaszyfrowanej kluczami jednorazowymi w RSA (Z1)
2. Opracowanie sposobu dopasowania systemu Rublon do wynalazku dot. szyfrowania (Z2)
3. Opracowanie prototypu dopasowanego systemu Rublon w środowisku laboratoryjnym (Z3)
4. Zbadanie możliwości integracji z wybranymi frameworkami i aplikacjami (Z4)
5. Modelowanie połączenia biometryki i uwierzytelniania (Z5)
6. Badanie przydatności biometrycznych metod uwierzytelniania w systemie (Z6)

Planowane eksperymentalne prace rozwojowe obejmują:
7. Przygotowanie demonstratora (Z7)
8. Testy i walidacja demonstratora (Z8)

Całkowita wartość projektu 696 451,47 zł.
Wartość dofinansowania 495 784,16 zł.

 


19.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu na prace związane z promocją projektu badawczo rozwojowego z dziedziny CyberBezpieczeństwa

“Prace promocyjne dla projektu badawczo-rozwojowego o nazwie Rublon Two-Factor Authentication for Business”

  

Sygnatura: R2016..06

Inwestor:
Adips Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 14
65-209 Zielona Góra
Zakres prac:
1. Zaprojektowanie i wytworzenie strony internetowej promującej wyniki projektu.
2. Przeprowadzenie kampanii reklamującej wyniki projektu poprzez usługę Google AdWords na łączną wartość kliknięć równą 22 000 zł.
3. Przygotowanie szaty graficznej i edycja białej księgi (ang. white paper)
Warunki podstawowe:
4. Złożenie oferty powinno nastąpić do 24.06.2016 r. do godziny 10:00
5. Okres związania ofertą: 30 dni

Zgłoszenie udziału
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w przetargu prosimy nadsyłać z podaniem Sygnatury na adres e-mail sales@adips.com.
Uwagi:
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom Ustawy o Zamówieniach Publicznych (UZP).
2. Inwestor ma prawo odstąpić od przetargu w trakcie jego trwania, jeżeli po jego ogłoszeniu dojdzie do zmiany sytuacji powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania stanie się niecelowe lub nie będzie leżało w interesie Inwestora.